Dansk Deutsch English

Lejebetingelser

 • Bookning sker ved at kontakte udlejer se under telefonnummer og e-mail.
 • En ferieuge i sommerhuset løber fra lørdag kl. 16.00 til den følgende lørdag kl.10.00.
 • Ugepriserne er ekskl. vand og strøm (Strøm: 2,50 DKK pr. kWh, vand: 70,00 DKK pr m3).
 • Slutrengøring er obligatorisk kr. 1.200,- hvilket skal indbetales sammen med lejebeløbet.
  Dette fritager dog ikke lejer for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme køleskab samt foretage oprydning i og omkring huset før afrejse.
 • Ved ankomst og afrejse aflæses vand samt el-måler af lejer, (nedskrives på papir og mailes til udlejer), beløbet bliver fratrukket i depositum.
  Senest 14 dage efter afrejse vil du få tilbagebetalt rest depositum, med mindre der er opstået skader på huset eller dets inventar. I så fald vil dette også blive fratrukket i depositum.
 • Depositum er på 1.500 kr. for først uge huset lejes, efterfølgende uger vil være 1.000 kr. pr. uge. Selve lejebeløbet skal betales senest 21 dage før påbegyndelse af lejemålet.
 • Er leje- & depositumbetalinger ikke betalt senest 8 dage efter aftalt betalingsdato, vil udlejer ensidigt annullere lejeaftalen, og i et sådant tilfælde tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.
 • Huset må maksimalt beboes af 8 + 2 personer, med mindre andet aftales med udlejer.
 • Annullere lejeren en bookning, tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.
 • Reklamationer fra lejer kan kun anerkendes, såfremt disse er udlejer i hænde senest 5 dage efter påbegyndelse af lejemålet.
  Lejer skal i tilfælde af en reklamation hurtigst muligt kontakte udlejer via dennes telefonnummer eller e-mail adresse.
  Ligeledes skal lejer give udlejer en rimelig frist til at efterkomme reklamationen, samt bidrage til, at en forværring af skaden minimeres.
 • For at gøre jeres lejemål samt ankomst så fleksibel og behagelig som mulig, vil I modtage en bekræftelse på mail om at I har lejet huset, når restbeløbet er betalt.
  Dagen før ankomst vil I modtage en sms med en kode til husets nøgle.
 • Lejer hæfter for alle skader, som måtte blive forsaget på hus samt inventar. Derved forpligter lejer sig til at efterlade huset i samme eller i ordentlig tilstand.
 • Udlejer hæfter indenfor rammerne af danske retslige bestemmelser, dog kun i en størrelse, der svarer til det indbetalte lejebeløb.
 • Det er desværre ikke tilladt at medbringe husdyr.
 • Dansk lovgivning er i øvrigt gældende.